Hidrolik Silindirler için Contalar

22-04-2021

Hidrolik Silindirler için Contalar

Silindir tipi ve kullanıldığı uygulama, uygun contalar ve kılavuzlar seçilirken ana kriterlerden ikisidir. Uygulamalar, hafif hizmet, orta hizmet veya ağır hizmet uygulamaları olarak adlandırılır. Görev seviyeleri tipik olarak aşağıdaki kriterlerle karakterize edilir:

Hafif hizmet tipi silindirler, fabrika ortamında sabit ekipman için kullanılır ve 160 bar'a (2.300 psi) kadar sistem basınçları ve 70 ° C'ye (160 ° F) kadar sıcaklıklarla karakterize edilir.
Orta hizmet tipi silindirler genellikle 250 bar'a (3.625 psi) kadar sistem basınçları ve 90 ° C'ye (195 ° F) kadar sıcaklıklara sahip tarım arazisi ekipmanlarında kullanılır.
Ağır hizmet tipi silindirler, karayolu dışında yapılan hafriyat, madencilik ve ormancılık ekipmanlarında bulunur ve 400 bar (5,800 psi) veya daha yüksek sistem basınçları ve 90 ° C'yi (195 ° F) aşan sıcaklıklarla ve belki de aralıklı olarak 110'a kadar olan sistem basınçlarıyla karakterize edilir. ° C (230 ° F).
Piston Contaları
Hydraulic Cylinders
Piston contaları, piston ve silindir deliği arasında sızdırmazlık teması sağlar. Piston çubuğunu uzatmak veya geri çekmek için pistona etki eden diferansiyel basınçlar 400 bar'ı (5.800 psi) aşabilir. Piston contasına etki eden basınç, piston contası ile silindir yüzeyi arasındaki temas kuvvetlerini artırır. Bu nedenle, sızdırmazlık yüzeylerinin yüzey özellikleri, uygun sızdırmazlık performansı için kritik öneme sahiptir.
Piston contaları bir basınç bariyeri görevi görür ve sıvının pistondan geçmesini önler, bu da silindir hareketini kontrol etmek veya dururken pozisyonu korumak için önemlidir. Piston contaları tipik olarak tek etkili (yalnızca bir tarafa etki eden basınç) ve çift etkili (her iki tarafa etki eden basınç) contalar olarak sınıflandırılır.
Çift etkili piston contaları simetrik bir profile ve her iki yönde de aynı sızdırmazlık işlevlerine sahiptir. Tipik olarak, çift etkili piston contaları bir kayar halka ve bir enerji vericiden oluşur. Çift etkili silindirler pistonun her iki tarafında sıvı içerdiğinden, sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirmek için piston contası ile silindir deliği arasında nispeten kalın bir yağlama filmine izin verilebilir.
Tek etkili piston contası, basıncın yalnızca tek taraftan uygulandığı silindirler için tasarlanmıştır. Tek etkili silindirlerdeki piston, yalnızca basınç tarafında yağ olabilirken, karşı taraf atmosfere açıktır. Bu nedenle, piston contası silindir deliğinden geçerken minimum yağ filmi bırakmalıdır, aksi takdirde yağın taşınması dışarıya sızıntıya neden olur.
Tek etkili silindirlerde, açık uç, piston ileri geri hareket ederken havayı dışarı itebilir ve içeri hava çekebilir. Bu hava silindire nem ve kirletici maddeler taşıyabilir ve bu da conta hasarına yol açabilir. Silindirin içine giren kirletici maddeleri azaltmak için silindirin açık tarafına havalandırma filtreleri takılabilir. Silindir deliği ayrıca korozyonu önlemek için sert krom kaplı olabilir.
Silecek Contaları
Hidrolik silindirler, toza, döküntüye veya dış hava koşullarına maruz kalma dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda ve çevresel koşullarda çalışır. Bu kirletici maddelerin silindir tertibatına ve hidrolik sisteme girmesini önlemek için, silecek contaları (sıyırıcılar, hariç tutucular veya toz contaları olarak da bilinir) silindir kafasının dış tarafına takılır.
Silecek contaları, ekipman sabitken (statik, çubuğun ileri geri hareketi yokken) ve kullanımdayken (dinamik, ileri geri hareket eden çubuk) piston çubuğuyla sızdırmaz teması korur. Silecek contası olmadan, geri çekilen piston çubuğu kirletici maddeleri silindire taşıyabilir.
Kılavuz Yağlama ve Kılavuz Halkalar
Çubuk kılavuzları tipik olarak hem çubuk hem de tampon contanın içine yerleştirilir ve sistemde kullanılanla aynı ortam ile montajda yağlanmalıdır. Kılavuz her zaman bol miktarda yağlanmalıdır ve çubuk contasının dışında olmamalıdır. Bununla birlikte, belirli koşullarda, politetrafloroetilen (PTFE) eklenen kılavuzlar, kendinden yağlama özelliklerinden dolayı çubuk contasının dışında kullanılabilir.
Kılavuz halkalar, birbirine göre hareket eden ve silindir düzeneğine etki eden radyal yükleri barındıran bileşenlerin etkili bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Belirli bir uygulama için doğru contanın ve kılavuzun seçimi birçok faktörün dikkate alınmasını gerektirir. Çubuk ve piston kılavuz halkaları, bileşenler arasında metalin metale temasını önler, silindir düzeneğindeki yan yüklerin neden olduğu radyal yüke tepki verir ve piston çubuğunu ve pistonu, contalar için kabul edilebilir sınırlar içinde silindir düzeneğinde radyal olarak ortalanmış halde tutar. Bu işlevler, çubuk sızdırmazlık sisteminin ve piston sızdırmazlık sisteminin performansı için önemlidir.
Sızdırmazlık Malzemesi Seçimi Anahtardır
Endüstriyel contalar, yüksek sıcaklık, hız, basınç ve agresif kimyasallar gibi çok çeşitli zorlu çalışma koşullarına maruz kalır. Bunları ve diğer zorlu koşulların üstesinden gelmek için en uygun sızdırmazlık malzemelerini seçmek çok önemlidir. Ortama maruz kalma, basınç, sıcaklık ve yiyecek ve içecek ya da petrol ve gaz uygulamalarında yaygın olan potansiyel olarak katı yasal gereklilikler gibi çeşitli faktörler malzeme seçimini etkiler. Sızdırmazlık malzemesi türleri şunları içerir:
Kauçuklar - NBR, FKM ve HNBR, hidrolik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan kauçuk malzemelerdir. Son derece esnektirler ve nispeten az kuvvet uygulayarak esnetilebilir ve eğilebilirler. Birçoğu mineral yağlara, greslere veya diğer maddelere karşı mükemmel direnç sağlar.
Termoplastik elastomerler — Bunlar hem kauçuk hem de plastik malzemeler için tipik avantajlar sunar. SKF'nin yüksek performanslı termoplastik poliüretanları (TPU'lar) mükemmel aşınma ve aşınma direncini, düşük sıkıştırma setini ve yüksek yırtılma mukavemetini ve olağanüstü basınç direncini bir araya getirir.
PTFE — Aşırı koşulların üstesinden gelmek için tasarlanmış olan PTFE ve bileşenleri, agresif kimyasalların yanı sıra yüksek sıcaklık ve basınçlara dayanabilir. Son derece düşük sürtünme katsayıları nedeniyle, kuru çalışma koşullarını da tolere edebilirler.
Plastikler - Plastik malzemeler daha yüksek sıcaklık, kimyasal ve mekanik özellik gereksinimlerini karşılayabilir ve mühendislik plastiklerinden yüksek performanslı plastiklere kadar değişebilir. Yedek halkalar tipik olarak plastikten yapılır ve bir çubuk veya piston contasının basınç taşıma kapasitesini arttırmak için kullanılır.
Conta Spesifikasyonu için Kriterler
Hidrolik silindirlerde sızdırmazlık ve kılavuz sistemleri tasarlamak, tüm silindir bileşenleri ve çalışma koşulları arasındaki etkileşime ve ayrıca uygulama gereksinimlerine dikkat edilmesini gerektirir. Belirli bir uygulama için doğru conta profilinin ve malzemesinin seçimi, birçok faktörün dikkate alınmasını gerektirir. Sıradan olmayan uygulama faktörleri için veya yeni hidrolik silindir tasarımlarında sızdırmazlık sistemlerini belirtmek için belirli miktarda uzmanlık gerekebilir.
Mühürler seçilmeden önce, belirli uygulamalar, parametreler ve bilgiler toplanmalıdır. Aşağıdaki en yaygın uygulama hususları, hidrolik salmastraları seçerken neredeyse her zaman gereklidir:
Akışkan basınç aralığı — işletim sıvısı sistemi basıncı aralığı ve ayrıca basınç tepe noktalarının sıklığı ve şiddeti
Sıcaklık aralığı - hem çalışırken hem de dururken sıvı ve silindir tertibatının aralığı
Hız - pistonlu piston çubuğunun hareket hızı
Akışkan ortam - sistemde kullanılan sıvının türü ve viskozitesi
Donanım boyutları - çubuk ve delik çapları, conta kanalı boyutları ve boşlukları (önceden belirtilmişse), silindir toplam uzunluğu ve strok uzunluğu ve yüzey kalitesi özellikleri (önceden belirtilmişse)
Silindirin uygulanması — silindirin üzerinde kullanılacağı ekipmanın türü ve tüpün ekipmanda nasıl çalışacağı, ayrıca kurulum, görev döngüleri ve çevresel faktörler (dış sıcaklık veya kirleticiler).
Benzersiz Uygulamalar için Özel Çözümler
Belirli uygulamalardaki performans sorunları her zaman bir standart veya katalog ürün yelpazesiyle çözülmez. Zor ve sürekli gelişen sıvı sızdırmazlık uygulamaları için sızdırmazlık mühendisleri özelleştirilmiş bir sızdırmazlık çözümü geliştirebilir. Bu özel çözümün geliştirilmesi, arıza analizi ve sistem işletim koşulları araştırmalarını, müşteri şartnamelerine ve performans standartlarına göre testleri ve teknik eğitimi içermelidir.
Hidrolik contalar, birçok uygulamada sistem performansı üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Sıcaklık, hız, basınç, yağlama maddeleri ve diğer uygulama çalışma koşulları gibi faktörler salmastra ömrünü büyük ölçüde etkileyebilir. Doğru contayı belirlemek, makine performansını artırmaya, işlemleri optimize etmeye ve bir makinenin toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yardımcı olur.
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)

Gizlilik Politikası